Starta företag

En av de första sakerna som man behöver göra när man ska starta företag är att välja bolagsform. Vilken bolagsform som passar bäst beror på omständigheterna. Det att påverkas bland annat av om du är en person eller om ni är flera personer som vill starta bolag och vilken typ av verksamhet man har tänkt starta.

Finansiering genom företagslån

Som ny företagare kan det vara svårt med finansieringen. Ett alternativ kan vara att ansöka om företagslån. Det finns lånegivare som erbjuder företagslån även till nystartade företag.

Företagslån kan vara ett alternativ om man har stora utgifter i början. Det är inte sällan som man har relativt stora uppstartskostnader, kanske större än man räknat med. Därtill kan det ta ett tag innan verksamheten kommer igång och framförallt innan den blir lönsam. Detta kan vara särskilt problematiskt om man behöver göra en större investering för att få upp lönsamheten. Om man säljer produkter kan man behöva köpa ett större parti för att få ner priset. Andra vanliga utgifter är digitala förbättringar, skapa en webbsida och marknadsföring.

Problemet är ofta att det kan vara svårt att i förväg räkna ut exakt hur mycket man behöver investera. Exempelvis för att man inte räknade med så stora marknadsföringskostnader. Det kan också vara så att verksamheten utvecklas bra men att lönsamheten ändå är låg. Som i exemplet ovan med handlaren som behövde köpa ett större parti produkter. Det kan vara ett moment 22. Man behöver köpa ett större parti för att öka lönsamheten men man har för låg lönsamhet för att ha råd att köpa det större partiet. Ett företagslån hjälper till att finansiera det verksamheten behöver för att bli mer lönsam, t.ex. marknadsföringen eller produktinköp.

Affärsplan

Det som då är viktigt att tänka på är att man ofta behöver en affärsplan. Detta är något som man bör göra oavsett, för sin egen skull. Tänk ut och skriv ned tydligt vad som är din vision och hur den ska gå att genomföra. Då blir det lättare att upptäcka om det finns några svagheter eller hinder. Därmed blir det också lättare att hitta lösningar och vägar runt problemen.

När du har en affärsidé och en fungerande plan ska du bestämma dit för vilken bolagsform som passar bäst.

Här nedan hittar du beskrivningar över olika bolagsformer.

Enskild näringsverksamhet

Denna bolagsform kan passa dig som räknar med att ha ett mindre bolag. Även om man också kan ha anställda. Då behöver man registrera sig som arbetsgivare hos Skatteverket.

Det finns flera fördelar med den här bolagsformen, bland annat att man inte behöver satsa något kapital. På så sätt kan det vara mer lätt överkomligt att starta den här typen av näringsverksamhet. Det finns också vissa nackdelar, bland annat att företagets ekonomi och din personliga ekonomi avgränsas inte på samma sätt som i många andra bolagsformer. Den här bolagsformen är heller inte en juridisk person. Detta innebär att man själv som näringsidkare är personligen ansvarig för företagets förpliktelser t.ex. företagets skulder. 

Handelsbolag

Är man minst två personer som vill starta ett företag tillsammans kan det vara ett bra alternativ. Här är det heller inte något krav på att satsa eget kapital precis som med enskild näringsverksamhet. Delägarna är dock personligt och solidariskt ansvariga för företagets skulder.

Kommanditbolag

Kommanditbolag är en form av handelsbolag där man kan ha kommanditägare. En delägare måste vara komplementär, vilket innebär att denne har obegränsat ansvar.

En kommanditägares ansvar begränsas till vad denne satsar i bolaget. Denna form av ägare har normalt sett ingen bestämmanderätt om företagets styre.

Aktiebolag

En bolagsform som förmodligen alla har hört de är aktiebolag. Precis som med alla bolagsformer finns det fördelar och nackdelar är även med denna. En nackdel är att det krävs ett aktiekapital på minst 50 000 kr för att man ska få starta ett aktiebolag. En fördel, och kanske framför allt en trygghet, är att i normalfallet ansvarar bolaget för sina skulder. Det är en anledning till aktiekapitalet, det kapitalet kan användas för att betala företags skulder ex. om företaget går i konkurs. Man kan dock ändå bli personligt betalningsskyldig, t.ex gällande obetalda skatter.