Starta företag

En av de första sakerna som man behöver göra när man ska starta företag är att välja bolagsform. Vilken bolagsform som passar bäst beror på omständigheterna. Det att påverkas bland annat av om du är en person eller om ni är flera personer som vill starta bolag och vilken typ av verksamhet man har tänkt starta. 

Här nedan hittar du beskrivningar över olika bolagsformer.

Enskild näringsverksamhet

Denna bolagsform kan passa dig som räknar med att ha ett mindre bolag. Även om man också kan ha anställda. Då behöver man registrera sig som arbetsgivare hos Skatteverket.

Det finns flera fördelar med den här bolagsformen, bland annat att man inte behöver satsa något kapital. På så sätt kan det vara mer lätt överkomligt att starta den här typen av näringsverksamhet. Det finns också vissa nackdelar, bland annat att företagets ekonomi och din personliga ekonomi avgränsas inte på samma sätt som i många andra bolagsformer. Den här bolagsformen är heller inte en juridisk person. Detta innebär att man själv som näringsidkare är personligen ansvarig för företagets förpliktelser t.ex. företagets skulder. 

Handelsbolag

Är man minst två personer som vill starta ett företag tillsammans kan det vara ett bra alternativ. Här är det heller inte något krav på att satsa eget kapital precis som med enskild näringsverksamhet. Delägarna är dock personligt och solidariskt ansvariga för företagets skulder.

Kommanditbolag

Kommanditbolag är en form av handelsbolag där man kan ha kommanditägare. En delägare måste vara komplementär, vilket innebär att denne har obegränsat ansvar.

En kommanditägares ansvar begränsas till vad denne satsar i bolaget. Denna form av ägare har normalt sett ingen bestämmanderätt om företagets styre.

Aktiebolag

En bolagsform som förmodligen alla har hört de är aktiebolag. Precis som med alla bolagsformer finns det fördelar och nackdelar är även med denna. En nackdel är att det krävs ett aktiekapital på minst 50 000 kr för att man ska få starta ett aktiebolag. En fördel, och kanske framför allt en trygghet, är att i normalfallet ansvarar bolaget för sina skulder. Det är en anledning till aktiekapitalet, det kapitalet kan användas för att betala företags skulder ex. om företaget går i konkurs. Man kan dock ändå bli personligt betalningsskyldig, t.ex gällande obetalda skatter.

Läs mer om olika bolagsformer på Bolagsverket.